งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) โรงงานอุตสาหกรรม

พาวเวอร์อินฟินิตี้เซอร์วิส งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าPMสระบุรี
พาวเวอร์อินฟินิตี้เซอร์วิส งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าPMสระบุรี

บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ เซอร์วิส จำกัด

รับงานตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม (PM) ทั่วประเทศ

โดยวิศวกรไฟฟ้าผู้ชำนาญ

คุณวิชิต โม้แหยม ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับสามัญวิศวกรไฟฟ้า

เลขที่ใบอนุญาติ สฟก.5163

เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้า Breakdown แก้ไขถูกจุด

เรียกใช้เรา เบาใจคุณ

งานไฟฟ้าโรงงาน งานไฟฟ้าซ่อมด่วน

 

ทีมวิศวกรไฟฟ้า สระบุรี


ทีมวิศวกรไฟฟ้าพร้อมทีมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ เชี่ยวชาญงาน PM

ตรวจสอบและแก้ไขเชิงป้องกันเพื่อลดความสูญเสียในการผลิต พร้อมรับแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าโรงงานขัดข้อง ใช้เครื่องมือตรวจสอบอย่างละเอียดถึงต้นตอ แก้ไข-ซ่อมแซมจบปัญหาได้ทุกเคส

ผู้ตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าโรงงาน ระดับวุฒิวิศวกร

 

กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ออกใบสำคัญเลขที่ 0302-01-2565-0729 ขึ้นทะเบียนให้

นายวิชิต โม้แหยม เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ในการเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

 

ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาติให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

ผู้ตรวจสอบและเซ็นรับรองความปลอดภัยไฟฟ้าโรงงาน ระดับวุฒิวิศวกร

ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม วิศวกรไฟฟ้า

 

ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม นายวิชิต โม้แหยม วิศวกรไฟฟ้า เลขทะเบียน สฟก.5163 เลขที่สมาชิกสามัญ 147035 ระดับ สามัญวิศวกร สาขา ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) โรงงานอุตสาหกรรม

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า Power Transformer

Preventive Maintenance Power Transformer

  • รับแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉิน standby 24 ชั่วโมง
  • รับแก้ปัญหาไฟฟ้าโรงงานเวลาปกติและแก้ปัญหาไฟฟ้าโรงงานนอกเวลาทำการ
งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) โรงงานอุตสาหกรรม

งานบำรุงรักษาตู้สวิตช์เกียร์แรงสูง

การจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันสูง

แนวทางและขั้นตอนพื้นฐานการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันสูง ที่ควรปฏิบัติการให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้าภายโรงงานอุตสาหกรรม

ดังนั้น งานตรวจสอบการติดตั้งสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง ถือเป็นความสำคัญของระบบไฟฟ้าสำหรับอาคาร สถานที่ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สำนักงานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ซ่อมบำรุงตู้สวิตช์ไฟฟ้าแรงสูง โดยวิศวกรไฟฟ้า ผู้มีประสบการณ์

ขั้นตอนในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Distribution Transformer)

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน (Testing) ในการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้ากำลังภายในโรงงานอุตสาหกรรมฯ และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

2. ศึกษาแบบระบบการจ่ายไฟฟ้าภายในโรงงาน อาคาร

3. ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง (Medium Voltage Switch gear)

- ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า (Distribution Transsformer)

- ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ (L.V. Main Distribution Board)

- ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

- ตรวจสอบระบบป้องกัน (Protection Relay)

- ตรวจสอบ ระบบสายดินและติดตั้งแก้ไข (Ground System )

ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันสูง Ring Main Unit (RMU)

ทำหน้าที่รับและจ่ายไฟฟ้าแรงสูงให้กับสวิตช์แรงสูง จากหม้อแปลงไฟฟ้า สู่ตู้สวิตช์ไฟฟ้าแรงสูงที่ติดตั้งกระจายไปยังส่วนต่างๆ
1. การตรวจสอบวัดค่าความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Test) และทดสอบความดันของก๊าซ SF6 ให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย

2. การตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูง และการเชื่อมต่อระบบภายในตู้ การตรวจเช็คสภาพจุดต่อ จุดล็อค ของตัวอุปกรณ์ และขันแน่นจุดต่อทั้งหมด เพื่อป้องกันความร้อนสะสมเกิดขึ้นบริเวณจุดต่อทางไฟฟ้า รวมทั้งการทำความสะอาดป้องกันฝุ่นละอองและความชื้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย แฟลชโอเวอร์( Flash Over) ขึ้นภายในตู้ RMU ได้

3. การตรวจสอบและการปรับตั้งค่า Setting Parameter และการเชื่อมต่อสัมพันธ์ภายในตู้เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างเฟส (Phase to Phase Fault Protection) และการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรลงดิน (Earth Fault Protection) เพื่อให้เกิดความสมดุลและทำหน้าที่ป้องกัน หม้อแปลงไฟฟ้า และตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันสูงในลำดับต่อไป

บริการงานไฟฟ้าด่วน standby ทุกวัน 24 ชั่วโมง

วิศวกรไฟฟ้าพร้อมทีมช่างไฟฟ้า

รับแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง ด่วน

บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ เซอร์วิส จํากัด

รับจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมงานซ่อมด่วน

1. Electric Transformer หม้อแปลงไฟฟ้า

2. สายดินและวางระบบป้องกันฟ้าผ่า ( Grounding system and Lightning protection system.)
3. อุปกรณ์ ( Cable accessories)
4. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, ฟิวส์ สวิตช์, ฝาครอบ และอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อนคลาน สเน็คการ์ด (Snake guard)
5. สายไฟฟ้า, ฉนวน, หางปลา และอุปกรณ์เสริม เป็นต้น

วิศวกรไฟฟ้าพร้อมทีมช่างไฟฟ้า สระบุรี

รับงานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง (HV Installation) และรับงานติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ (LV Installation) ที่มีประสบการณ์สูง พนักงานทุกคนผ่านการอบรมฯ

รับงานติดตั้งวางระบบไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท บ้านที่พักอาศัย ในพื้นที่สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี อยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี บุรีรัมย์

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และซ่อมหม้อแปลงด่วน

พนักงงาน และวิศวกรณ์โรงงานพบปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้อง ชำรุด เกิดปัญหาใช้งานได้ไม่เหมือนเดิม โปรดเรียกใช้บริการ ช่างไฟฟ้าด่วน สระบุรี

ติดต่อ วิศวกรไฟฟ้า บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ เซอร์วิส จำกัด
1. คุณ เพลิน โทร. 089-745-2696
2. คุณวินิจ โทร. 089-628-2898
3. คุณทศพล โทร. 098-253-6456

งานบำรุงรักษาตู้สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไลน์ผลิตในโรงงานหัวใจสำคัญของฝ่ายผลิตที่อาจจะเกิดการสูญเสียโอกาสในธุรกิจการค้าได้

ทีมช่างไฟฟ้าพาวเวอร์อินฟินิตี้ฯ ตระหนักถึงและให้ความสำคัญ พร้อม Standby 24 ชั่วโมง รองรับงานพร้อมแก้ปัญหา ด้วยการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (Electrical Systems Preventive Maintenance) จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยรักษาระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพที่ดีกับทุกช่วงเวลาในการผลิตสินค้า

รายชื่อลูกค้าสัมพันธ์ ระบบไฟฟ้าโรงงาน พาวเวอร์ อินฟินิตี้

รายชื่อลูกค้าสัมพันธ์ ระบบไฟฟ้าโรงงาน (พาวเวอร์ อินฟินิตี้ฯ)